Kursy dla nauczycieli - Pomagając innym pomagamy sobie IV

KONTAKT  |  PRZYDATNE LINKI
Kursy dla nauczycieli - Pomagając innym pomagamy sobie II

Pomagając innym pomagamy sobie IV

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność przedstawić Państwu projekt "Pomagając innym pomagamy sobie IV" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu będą organizowane bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zamieszkujących tereny wiejski, wiejsko-miejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców województwa wielkopolskiego. Proponujemy Państwu dwa rodzaje kursów:

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki (270 godz.)
Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej (270 godz.)


Dodatkowo każdy kurs zostanie wzbogacone o moduł ICT którego celem jest nabycie przez uczestników praktycznych metod wykorzystania ICT w pracy z dziećmi – 20 godz.
Organizator zapewnia: materiały, zwrot kosztów dojazdu, poczęstunek.

Po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne MEN.

W celu zapisania się na szkolenie skontaktuj się z nami:

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
UL. JELENIOGÓRSKA 4/6
60-179 POZNAŃ

Centrum Kształcenia w Kaliszu, tel. 60 767 40 88
Centrum Kształcenia w Koninie, tel. 63 24 20 896
Centrum Kształcenia w Lesznie, tel. 65 529 25 21
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Złotowie, tel. 67 265 00 80
Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu, 61 868 54 17 w. 146

 

Tematyka szkolenia:

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
Kurs ten przygotowuje nauczycieli do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo. Jego celem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych oddziaływać rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w różnym stopniu, przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz środowisku rodzinnym.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej
Kurs ten przeznaczony jest dla kwalifikowanych nauczycieli nauczania początkowego, pedagogów i psychologów szkolnych oraz pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zainteresowanych problematyką trudności w uczeniu szkolnym dzieci w klasach I - III. Jego celem jest przygotowanie nauczycieli do stwarzania optymalnych warunków uczenia się dzieciom ujawniającym nietypowe potrzeby edukacyjne.

 

 

PROJEKTODAWCA

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Jeleniogórska 4/6,
60-179 Poznań
tel. (061) 868 54 17

www.zdz.com.pl

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Instytucja pośrednicząca II stopnia

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań

www.wup.poznan.pl

INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ul. Wspólna 2/4
00-505 Warszawa
tel. 022 661 89 59

www.mrr.gov.pl
© 2013 www.kursy-dla-nauczycieli.pl